muskot skanör telefon massage malmö triangeln längdskidor barn längd
närmast följande på engelska

naturkompaniet outlet malmö rättstavning word funkar inte Frihet och tid över efter byte till molnet för Tobii

fota stjärnhimmel inställningar

Effektivare processer hjälper Tobii göra vardagen enklare för fler

museum stockholm djurgården En stor framgångsfaktor för arbetet är det goda samarbetet mellan Exsitec och Tobii.
Under 2015 påbörjade Exsitec arbetet mot en enklare och effektivare vardag för Tobii. Affärssystemet Visma Business samt integrationer mot bank, CRM och webbshop förbättrades. Samtidigt gjorde man ett stort arbete kring de interna processerna.

“Personalen behöver idag inte längre oroa sig för att IT-stödet inte fungerar”
- Nic Fletcher, IT-chef